Turizam i ugostiteljstvo

Bački Monoštor - Biser gornjeg podunavlja, krvotok ravnice

Bački Monoštor - Biser gornjeg podunavlja, krvotok ravnice

Panoramska plovidba splavom-katamaranom TATJANA od ove godine predstavlja novinu u ponudi Sombora i okoline.

Veliki bački (KIŠOV) kanal nalazi se u centralnom delu sistema kanala DUNAV-TISA-DUNAV i njegov gornji tok povezuje Sombor sa naseljenim mestima Bački moništor i Bezdan i čini jedinstveno stanište retkih zaštićenih vrsta ptica i vodenih biljaka  u Evropi i u ovom delu Srednjeg podunavlja (beli lokvanj, orao belorepan, crna roda...) - Specijalni rezervat prirode „Gornje Podunavlje".

Cilj plovidbe je da se deca bolje upoznaju sa istorijatom VB kanala, kulturom i običajuma stanovništva na potezu Sombor- B.  Monoštor -Bezdan kao i razvijanje  ekološke svesti kod dece.

Izvodjenjem ovakve vrste ekskurzije ili nastave u prirodi omogućava se da deca ceo dan provedu u prirodi i sa različitim aktivnostima (a ne u autobusu 8-9 časova) da nauče nešto o svom kraju i da se lepo zabave u prirodi. Izuzetan akcenat prilikom plovidbe dat je na bezbednost (prsluci za spasavanje kao i član posade koji je isključivo zadužen za to)

DESTINACIJE: Sombor - Bački Monoštor ili Sombor - B.Monoštor - Bezdan    

DESTINACIJA: Bački Monoštor

09,00 h polazak ispred ŠTRANDA u Somboru

10,30 h Dolazak u B. Monoštor kod pontonskog mosta, ukrcavanje u zaprege i odlazak u centar sela.

- Poseta etno kući i degustacija domaćih sokova,

- poseta pčelarskom domaćinstvu sa degustacijom meda i medenjaka i prigodnom edukacijom,

- poseta kovačnici (kovačka vatra) izrada potkovice,

- odlazak u eko rekreativni centar i upoznavanje sa Specijalnim rezervatom priorode Gornje Podunavlje, igre bez granica

- ručak u restoranu

15,00 h Odlazak zapregama do plovila i polazak u Sombor. Tokom plovidbe mali kviz sa prigodnim nagradama o naučenom toga dana

16,30 h dolazak u Sombor kod Štranda

DESTINACIJA: Sombor - Bački Monoštor - Bezdan (Šebešfok)

09,00 polazak iz Sombora ispred ŠTRANDA

Tokom plovidbe edukacija o VB kanalu i flori i fauni na njemu, predstava i animacija od strtane članova Dramskog studija Sombor,

11,30 h Pristanak kod plaže na Šebešfoku i odlazak u ekološku učionicu.  Boravak u ekološkoj učionici ispunjen raznim aktivnostima (učenje pecanja na plovak, predavanje o značaju ekologije i očuvanja prirode, šetnja do žive Baračke, ručak, slobodne aktivnosti.)

15,00 h Polazak za Sombor i dolazak kod Štranda u 17,30 h  

CENA ZA OBA ARANŽMANA: 2.000,00 din (sve navedeno+vodič)  

*Za sve informacije na raspolaganju su vam:   
Tel: 025 807 173 i 063 89 38 128,  
E-mail adresa: skituljkoturs@gmail.com
web prezentacija: www.skituljko.webs.com


Ostavi komentar:

Vaši komentari:

dana 31.05.2017.
You can buy generic pills here generic viagra or here website before sexual contact.
dana 31.05.2017.
You can buy generic pills here order viagra or here buy viagra before sexual contact.
dana 31.05.2017.
Taken in order viagra or sildenafil before sexual contact.
dana 31.05.2017.
Taken in website or generic viagra before sexual contact.
dana 30.05.2017.
Dosage is to be taken in generic viagra or order viagra or buy viagra or click here or order viagra from 4 hours to 30 minutes before sexual contact.