Memorijal Nadežda Petrović

Memorijal Nadežda Petrović
Termin: 24-09-2016 - 01-10-2016 / Oktobar
Mesto: Čačak
Vrsta: Likovne: kolonije, izložbe...(kulturno-zabavno-umetničke)

Rang: republička
Kat:
Info:

Memorijal Nadežde Petrović najstarija je i jedna od  najznačajnijih likovnih manifestacija na prostrorima nekadašnje Jugoslavije.Osnovan 1960. godine, jedinstven je živi spomenik Nadeždi Petrović (1873.Čačak - 1915. Valjevo) koji na specifičan način produžava njena umetnička i ljudska opredeljenja.
Memorijal, što znači sećanje, imao je osnovni zadatak da poštuje izvorne, etičke i estetičke, principe životnog dela Nadežde Petrović, začetnika srpske moderne umetnosti, pionira u formiranju javne likovne scene (inspirator i organizator prvih izložbi, kolonija, udruženja likovnih umetnika, škola...), velikih srpskih patriota ali i pobornika ideje jogoslovenskog kulturnog jedinstva.
Za četiri i po decenije, koliko već i traje, memorijal i Umetnička galerija "Nadežda Petrović" dali su Čačku, ne samo posebno uočljivu dimenziju kojom je njegova kulturna fizionomija postala zanimljiva i upečatljiva, već značajno mesto u savremenoj likovnoj (vizuelnoj) umetnosti. Takvo, renomirano, mesto na aktuelnoj likovnoj sceni Memorijal Nadežde Petrović izborio je insistiranjem na visokom kvalitetu i doslednom praksom poštovanja, od Nadežde nasleđenih umetničkih i političkih koncepcija. Njena misao o likovnoj umetnosti kao sredstvu najotvorenijih komunikacija među ljudima, inspirisala je organizatore Memorijala i odredila njegov karakter.
Sve do nesrećnih ratnih događanja, raspada Jugoslavije početkom 90-ih, Memorijal Nadežde Petrović negovao je duh i tradiciju Prve jugoslovenske umetničke izložbe iz 1904.godine, i na njemu su izlagali umetnici svih tadašnjih jugoslovenskih republika ali i umetnici iz Bugarske, Mađarske, Poljske, Italije i Francuske. Nadeždino uverenje da je umetničko delo izraz slobodne interpretacijeduhovnog sadržaja, uticalo je da se na Memorijalu predstavlja nova umetnička praksa, odnosno, aktuelnosti savremene likovne scene karakteristične za vreme između dva Memorijala.  Na dvadeset četiri, do sada, održana Memorijala, izlagalo je preko 500 umetnika, a svaka izložba bila je autentičan presek (žiža) savremene likovne i vizuelne produkcije kroz susret-dijalog generacija i različitih umetničkih poetika i jezika, tumačena različitim teorijskim pristupima selektora. 
Kako umetnost, kao vitalna disciplina ljudskog duha, prati čovekovu sudbinu i održava sve njene mane, to i Memorijal, kao jedan vid (ne)mogućeg  institucionalizovanja umetnosti, odslikava društvene promene, zbog čega su se vremenom menjali i neki principi njegovog organizovanja: od revijalnih preko salonskih do selektorskih, tematskih izložbi.
Zadatak Memorijala Nadežde Petrović da predstavlja aktuelnu likovnu scenu i da u nju utiskuje svoj pečat, tesno je povezan i određen sudbinom društveno-političkog okruženja. Iako se može trvditi da nije podlegao diktatima zvaničnih državnih politika, memorijal Nadežde Petrovič delio je društvenu sudbinu - imao je jugoslovenski karakter (1960-1990) ali i klaustofobičnost "zatvorenog društva"  u vreme izolacije (1990-2000), kao i predznak "demokratičnosti" u vreme napora za povratak u svet preko Balkana, jugoistočne Evrope (2000-2005)...
Sto godina posle adeždinog angažovanja na srpskoj likovnoj i društvenoj sceni susrećemo se sa gotovo svim egzistencijalnim pitanjima državnosti, nacionalnog i kulturnog identiteta, odnosno priznavanja i prepoznavanja autentičnosti u evropskom društvu.    

Ostavi komentar:


Vaši komentari:

Pretraga

Newsletter

Subscribe
Pratite nas na: Facebook