Dani Teodora Pavlovića

Dani Teodora Pavlovića
Termin: 29-09-2017 - 29-09-2017 / Septembar
Mesto: Novi Sad
Vrsta: Muzičke, plesne... (kulturno-zabavno-umetničke)
Scenske: film, pozorište...(kulturno-zabavno-umetničke)
Rang: lokalna
Kat:
Info:

Kulturnu manifestaciju DANI TEODORA PAVLOVIĆA organizuje Banatski kulturni centar, u saradnji sa Maticom srpskom, pod pokroviteljstvom Opštine Novi Bečej i Mesne zajednice Novo Miloševo.u Novom Miloševu, opština Novi Bečej.

Cilj ove manifestacije je da neguje tradiciju vezanu za Teodora Pavlovića, novinara, publiciste, javnog i kulturnog radnika i jednog od najmarkantnijih ličnosti prve polovine XIX veka među Srbima u Ugarskoj.

Zadatak manifestacije je da okupi i predstavnike drugih nacija koji žive u multietničkoj Vojvodini, a u skladu sa duhom jezičke i verske tolerancije, za koje se za života zalagao Pavlović.

U skladu sa gore pomenutim, organizacioni odbor je uspeo da na manifestaciji okupi značajan broj eminentnih stručnjaka i drugih javnih i kulturnih radnika, istoričara, istoričara književnosti, etnografa, književnih kritičara, pisaca, likovnih umetnika, publicista i drugih ličnosti.

Ostavi komentar:


Vaši komentari:

Pretraga

Newsletter

Subscribe
Pratite nas na: Facebook