Jevrejski praznik proleća - Pesah (Izrael)

14 APR 2011 Jevrejski praznik proleća - Pesah (Izrael)

Jevreji proslavljaju Pesah, istorijski praznik u spomen spasenja tog naroda iz egipatskog ropstva. Taj praznik naziva se još i praznik proleća i praznik beskvasnog hleba.

Pesah se obeležava više od tri hiljade godina i smatra se najstarijim praznikom. Slavi se osam dana.

Izlazak Jevreja iz egipatskog ropstva pod vođstvom Mojsija i uvođenje 10 božjih zapovesti bio je trenutak od kojeg su Jevreji počeli da se pridržavaju tih normi, napuštajuci paganstvo.

Četrdesetogodišnje lutanje pustinjom i mukotrpan život uslovili su ujedinjenje plemena po dolasku u Hanan, a kasnije i stvaranje prve države.

Talmud propisuje da se ne sme kuvati ni jesti iz sudova koji se koriste tokom godine. U nekim porodicama krečila se cela kuća uoči praznika.

Atmosfera u porodicama Jevreja uoči Pesaha je izuzetna i u Izraelu se pridaje velika pažnja tom prazniku, a pripreme traju danima.

Na svečanoj trpezi se obavezno nalazi živinsko pečenje, voće, salata i macot - beskvasni hleb, i gorke trave koje podsećaju na težak život u egipatskom ropstvu.

Pretraga

Newsletter

Subscribe
Pratite nas na: Facebook