Bogatstvo različitosti (Novi Sad)

01 OKT 2011 Bogatstvo različitosti (Novi Sad)

Dunavski turistički klaster „Istar 21", u saradnji sa Sekretarijatom za privredu Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, realizuje projekat pod nazivom „Bogatstvo različitosti",  koji ima za cilj promociju sela karakterističnih po kulturi, tradiciji, običajima, gastronomiji i muzici naroda koji u njima žive kako bi se kroz turizam doprinelo očuvanju specifičnosti ali i stvaranju dodatnih prihoda stanovnika sela i jačanju lokalnih ekonomskih zajednica. U proteklom periodu komisija ovog projekta obišla je 45 sela kako bi dobila uvid u njihovu turističku ponudu i izabrala 14 „najspremnijih" za prijem turističkih grupa i turističku promociju.

Po rečima Biljane Marčete, direktorke turističke agencije „Magelan" i autorke projekta „Bogatstvo različitosti", „Ova sela počinju da se pripremaju za dolazak turista, a sela koja sada nisu izabrana u ovu grupu ići će u posetu odabranim selima da bi mogla da se pripremaju za narednu godinu. Turisti željni izazova i neotkrivenih predela kalendar izleta za ove nove,  izuzetne destinacije, mogu naći na sajtu www.bogatstvorazlicitosti.com
„Najspremnija" vojvođanska sela za pokazivanje turističkog nasleđa, običaja, tradicije, autentičnih lokalnih proizvoda, gastronomije, muzike, arhitekture, starih zanata i ostalog su: Bački Monoštor, Banoštor, Belo Blato, Donji Tavankut, Golubinci, Gudurica, Kovilj, Krčedin, Selenča, Skorenovac, Stapar, Stari Slankamen, Totovo selo kod Kanjiže i Turija.

Izvor: ISTN

Pretraga

Newsletter

Subscribe
Pratite nas na: Facebook