Dečiji praznik 7-5-3 (Japan)

10 NOV 2012 Dečiji praznik 7-5-3 (Japan)

SHICHI-GO-SAN je događaj koji u Japanu svrstavaju u grupu Rite of passage (obredni događaj kojim se obeležava prelaz iz jednog socijalnog statusa u drugi, kao što su: pubertet, upis u školu, brak, prelaz iz jednog starosnog doba u drugi).

SHICHI-GO-SAN je manifestacija na kojoj se okupljaju dečaci  uzrasta 3 i 5 godina i devojčice uzrasta 3 i 7 godina. U prošlosti deci nije bilo dozvoljeno da puštaju kosu dok ne napune 3 godine (što više nije slučaj). SHICHI-GO-SAN proslavlja dostizanje godina kada deca mogu da puste kosu i obuku kimono i hakamu (muški kimono). Tokom ove manifestacije deci se daje specijalna vrsta slatkiša koji simbolizuju zdrav razvoj i dugovečnost pod nazivom Chitose Ame (hiljadugodišnji slatkiši).

Pretraga

Newsletter

Subscribe
Pratite nas na: Facebook