50 godina turizmologije u Srbiji (Beograd)

30 NOV 2012 50 godina turizmologije u Srbiji (Beograd)

Godine 1962. upisana je prva generacija studenata na poslediplomskim studijama iz turizma na Geografskoj grupi Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Te godine je oko tridesetak studenata iz tadašnje SFRJ, među kojima je bilo pravnika, ekonomista, geografa, filologa i etnologa, pohađalo nastavu. Pomenuta godina se može smatrati početkom organizovanog rada na univerzitetskom obrazovanju kadrova za turizam u Srbiji.

Povodom navedenih jubileja, Institut za turizmologiju Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Geografski Institut ,,Jovan Cvijić`` SANU i Udruženje turizmologa Srbije, Departman za Geografiju, Turizam i Hotelijerstvo, Prirodnomatematički Fakultet, Univerziteta u Novom Sadu 30. novembra (petak) i 01.decembra 2012 godine organizuju skup, koji će se održati u zgradi Geografskog fakulteta, ul.Vojvođanska 1, Zemun.

Uvodno izlaganje održaće Dr Živadin Jovičić - Geografska fundamentalnost turizmologije.

Na planiranoj sednici će biti Dr. Željko Bjeljac, dr. Snežana Štetić, dr. Jovan Romelić i dr. Nevena Ćurčić, dr. Olga Hadžić, dr. Stevan M. Stanković, dr. Nikola Panov, dr. Dobrica Jovičić.

30. novembar, 16-18 sati, Sekcija A

1.      Dr Đorđe Čomić: Postmoderna teorija turizma

2.      Dr Mirko Grčić, mr Ljiljana Grčić: Kulturno nasleđe kao pretpostavka razvoja kulturnog turizma

3.      Dr Aleksandra Terzić, Msr Jelisaveta Purić-Samardžija: Stejkholderski pristup kao neophodan faktor razvoja kulturnog turizma u Srbiji

4.      Dr Ljiljana Kosar: Kvalitet hotelske ponude kao faktor atraktivnosti turističke destinacije

5.      Dr Mirjana Devedžić: Demografsko starenje i razvoj turizma

6.      Dr Slavoljub Vujović, dr Jasna Mastilović, dr Žarko Kevrešan: Turizam i ekonomski procesi -turizam kao podsticajni faktor kružnog toka ekonomskog procesa

7.      Dr Dušan Mitić: Turistička animacija u Srbiji

8.      Dr Olgica Miljković, dr Ljiljana Živković: Uloga i značaj Turističke organizacije Srbije u promociji turizma Srbije

9.      Dr Ljubica Rajković, dr Vesna Miletić-Stepanović: Putovanje kao kulturna potreba građana Srbije

10.  Marko Joksimović: Vinski turizam u teoriji i praksi revitalizacije sela
Diskusija

30. novembar, 16-18 sati, Sekcija B

1.      Dr Miljan Radović: Prednosti i ograničenja turizma Crne Gore

2.      Dr Dorin Lozovanu: Razvoj turizmologije na univerzitetima u Moldaviji

3.      Dr Anton Gosar: Tourism studies in Slovenia: discussion on selected research (1960 - 2010)

4.      Dr Valentin Mihajlov: Turistička slika Balkana u Poljskoj

5.      Dr Srđan Belij, msr Marija Belij: Geoturizam - jedinstveni spoj prirodnog i urbanog,  na primeru Beograda

6.      Dr Snežana Besermenji, dr Tatjana Pivac, dr Ivana Blešić: Gradski turizam u Novom Sadu i analiza elemenata zadovoljstva

7.      Dr Lidija Amidžić, Dr Dragan Milovanović, Milić Simić: Geonasleđe Mokre Gore u funkciji turizma

8.      Mr Dragan Đ. Obradović: Trideset godina udruženja turizmologa u Srbiji

9.      Gordana Beženar-Vasiljević: Deset godina rada Udruženja turizmologa Zrenjanina

10.  Atila Dunđerski: "Palićka olimpijada" i razvoj turizma na Paliću (od 1880. do 1914. godine)

11.  Aleksej Novik Nikolajevič: Turistički imidž i brendovi Srbije - pogled ruskih studenata

Diskusija

18 sati: Zajednička diskusija i zaključci.

20 sati: Svečana večera za učesnike konferencije.
 
Subota, 1. decembar od 9 - 18 sati stručna ekskurzija:
Beograd - Zrenjanin - Novi Sad - Sremski Karlovci - Beograd.

 

 

 

 

 

 

Pretraga

Newsletter

Subscribe
Pratite nas na: Facebook