Sajam umjetnina ART EXPO (Crna Gora)

16 MART 2013 Sajam umjetnina ART EXPO (Crna Gora)

7. Sajam umjetnina - ART EXPO održati od 27. do 31. marta 2013. godine u terminu održavanja 37. Sajma namještaja, opreme za domaćinstva, poslovne prostore i unutrašnju dekoraciju, i time označiti početak proljećne sajamske sezone na Jadranskom sajmu.

Ovako objedinjene sajamske manifestacije formiraju platformu koja nudi potpuniju ponudu u dijelu maksimalnog opremanja životnih i poslovnih prostora na jednom mjestu, čime se privlači znatno veći broj potencijalnih klijenata.

Art Expo kao izložba umjetničkih galerija, samostalnih umjetnika, antikvara, preduzeća za opremu i pribor za umjetnike, izdavačkih kuća, udruženja i domaće radinosti u okviru postavljenog sajamskog koncepta svakako će doživjeti puno veću pažnju javnosti, posjetilaca i kupaca prezentovanih dijela.

Ovakvo proširen načinu prezentacije vjerujemo da će uticati na pojačano sinergetsko dejstvo koje će Vama kao izlagačima pružiti bolje mogućnosti da koristeći alate sajamskog nastupa unaprijedite tržišne pozicije.

Tokom Sajma organizovaće se program koncipiran na osnovu predloga i sugestija Organizacionog odbora koji sačinjavaju eminentne ličnosti iz oblasti kulture.

Pretraga

Newsletter

Subscribe
Pratite nas na: Facebook