NUŠIĆIJADA dobila ocenu 10

27 SEP 2013 NUŠIĆIJADA dobila ocenu 10

Vest za svaku pohvalu stigla nam je iz TO Ivanjica, a glasi ovako:

 

Dragi prijatelji Nušićijade,
Sa ponosom vas obaveštavam da je danas je na Univerzitetu u Novom Sadu na PMF-Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo odbranjen diplomski rad na temu: „DOPRINOS NUŠIĆIJADE RAZVOJU TURIZMA IVANJICE" sa ocenom 10. Činjenica da kandidat nije iz Ivanjice ide u prilog tome kakva je manifestacija Nušićijada i koliki je njen značaj u manifestacionom turizmu Srbije.

Takođe, u ovoj godini su na dva naučna skupa objavljeni naučno-stručni radovi na temu Nušićijade i to:
- 8. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "KVALITET 2013", Neum - B i H (Evaluacija festivala Nušićijada kao turističke manifestacije) i,
- 8. Nacionalna konferencija o kvalitetu života - Quality festival 2013, Kragujevac (Ocena kvaliteta Nušićijade kao turističke manifestacije metodom anketiranja)
S poštovanjem, M. Ostojić (TO Ivanjica)

Pretraga

Newsletter

Subscribe
Pratite nas na: Facebook