Izložba Vladana Jeremića (Vršac)

05 MAJ 2014 Izložba Vladana Jeremića (Vršac)

Izložba Vladana Jeremića „Nacrt za kritiku istorije umetnosti Jugoslavije"
Savremena galerija Kulturnog centra Vršac, Sterijina 62, 26300 Vršac
Otvaranje: subota, 10. maj 2014. godine u 18h

Vladan Jeremić predstavlja u galeriji Kulturnog centra Vršac, njegov nacrt jugoslovenske istorije umetnosti XX veka, kroz crtež na 20-metarskom zidu, koji prikazuje glavne ideološke i socijalne borbe.

Umetnik polazi od premise da se dominantna istorija umetnosti svodi na proizvodnju u polju ideologije, tj. istoriju estetike i medija te njenih građanskih teorijskih hibrida i derivata. Nasuprot tome, materijalistički pristup istoriji zahteva pored one ideološke, obradu socioekonomske i političke istoriografije. Na žalost, ovakav sveobuhvatan "art-system-theory", istorije umetnosti Jugoslavije, do sada nije ponuđen.
Pošto u polju nauke dominiraju poluproizvodi, umetnik će svojim "Nacrtom za kritiku istorije umetnosti Jugoslavije", pokušati da povrati umetnicima kao proizvođačima umetnosti, njihovu istoriju i to putem same umetnosti.

Jedan od proto-istoričara umetnosti je bio slikar i arhitekta Giorgio Vasari koji je objavio biografije umetnika renesanse. Ovde se naravno nameće razmatranje o umetniku kao istoričaru umetnosti ali i pitanje o proizvodnji istorije umetnosti putem same umetnosti. Da li je moguće istoriju umetnosti "pisati crtežom", danas kada nam se čini da je savremena umetnost zamenjena umetnošću urgencije i kulturama društvenih mreža, kroz koje pamćenje postaje fragmenat, traje kao bljesak, javlja se random i ciklično.

Buržoaska moderna je u svim političkim sistemima XX veka ugušila avangardu i u post-moderni pozlatila neomodernistički manir podoban kao spekulativni objekat na tržištu umetnosti. Ovaj proces se odigravao nasuprot mogućnosti afirmacije umetnosti kao emancipatorske transformativne snage u društvu. Aktuelnost savremene umetnost je bila u funkciji demokratizacije društva. Danas, u hiper-informatičkim post-demokratijama, čini nam se da ona više ne može ponuditi nove koncepte za demokratizaciju. Onda kada politika u potpunosti osvoji poziciju na kojoj je kultura, time će konačno, nakon apsurdne ideološke sahrane istorije u postmoderni, biti otvorena vrata istorijskom materijalizmu i pitanjima prava na reprezentaciju istorije.

Izvor: KC Vršac

Pretraga

Newsletter

Subscribe
Pratite nas na: Facebook